คำพ้องและคำตรงข้ามของ radiolaires

radiolarian

ฝรั่งเศส radiolaires, radiolaire, radiolaria
เยอรมัน radiolarie, strahlentierchen
สเปน radiolario, radiolaria

กราฟความรู้ฟรีและพูดได้หลายภาษา Synsets.net