Синоніми та антоніми سنديان أشعر

quercus cerris

Англійська quercus cerris, turkey oak, european turkey oak

Безкоштовний багатомовний графік знань Synsets.net