Синоніми та антоніми كيميا

chemistry

Англійська chemistry, interpersonal chemistry, alchemy, chemical science
Арабська علم الكيمياء, كيميا, كيمياء

Безкоштовний багатомовний графік знань Synsets.net