کے مترادفات اور مترادفات تمثال رودس

colossus of rhodes

مالے patung raksasa rhodes, kolosus di rodos
ڈچ kolossus van rodos, kolos van rodos
sh kolos s otoka roda, kolos sa rodosa, kolos s rodosa
عربی تمثال رودس, عملاق رودس
بلغاری родоски колос, родоският колос
cv родос колосĕ, родосри колосс
یونانی κολοσσόσ τησ ρόδου, κολοσσοσ τησ ροδου
ہنگیرین rhodoszi kolosszus, rodoszi kolosszus
جاپانی ロードス島の巨人, ロドス島の巨像, ロードス島の巨像
کوریائی 로도스의 거상, 크로이소스의 거상

ایک مفت ، بہزبانی علم کا گراف Synsets.net