Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của آي بي إم

ibm

Tiếng Ả Rập آي بي إم, اي‌ بي‌ ام, اي‌بي‌ام

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net