Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của تمثال رودس

colossus of rhodes

Tiếng Mã Lai patung raksasa rhodes, kolosus di rodos
Tiếng Hà Lan kolossus van rodos, kolos van rodos
sh kolos s otoka roda, kolos sa rodosa, kolos s rodosa
Tiếng Ả Rập تمثال رودس, عملاق رودس
Tiếng Bulgaria родоски колос, родоският колос
cv родос колосĕ, родосри колосс
Tiếng Hy Lạp κολοσσόσ τησ ρόδου, κολοσσοσ τησ ροδου
Tiếng Hungary rhodoszi kolosszus, rodoszi kolosszus
Tiếng Nhật ロードス島の巨人, ロドス島の巨像, ロードス島の巨像
Tiếng Hàn 로도스의 거상, 크로이소스의 거상

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net