Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của عدم الإبتكار

unoriginality

Tiếng Ả Rập انعدام الأصالة, عدم الإبتكار
Tiếng Phần Lan arkisuus, tavanomaisuus

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net