Từ đồng nghĩa và trái nghĩa của হিজবুল্লাহ

hezbollah

Tiếng Anh hezbollah, hizballah

Một biểu đồ kiến thức đa ngôn ngữ miễn phí Synsets.net