järkytettävissä oleva的近义词和反义词大全

shakeable

芬兰语 horjutettavissa oleva, järkytettävissä oleva

多语言语义知识图谱 Synsets.net